Property:Rib dehiscence or orientation

Types of rib dehiscence or orientation

None.

Parts of rib dehiscence or orientation

None.

Showing 59 pages using this property.
A
longitudinal  +
longitudinal  +
longitudinal  +
longitudinal  +
longitudinal  +
longitudinal  +
longitudinal  +
longitudinal  +
longitudinal  +
longitudinal  +
longitudinal  +
longitudinal  +
longitudinal  +
F
longitudinal  +
longitudinal  +
L
longitudinal  +, transverse  +
longitudinal  +, transverse  +
longitudinal  +
longitudinal  +
longitudinal  +
M
S
longitudinal  +
longitudinal  +
longitudinal  +
longitudinal  +
longitudinal  +
longitudinal  +
longitudinal  +
longitudinal  +
longitudinal  +
longitudinal  +
longitudinal  +
longitudinal  +
longitudinal  +
longitudinal  +
longitudinal  +
longitudinal  +
longitudinal  +
longitudinal  +
longitudinal  +
longitudinal  +
longitudinal  +
longitudinal  +
longitudinal  +
longitudinal  +
longitudinal  +
V
longitudinal  +
transverse  +
X
longitudinal  +
longitudinal  +